10 września

Panie Jezu, niczym nie jestem w stanie odpłacić za Twoją bezinteresowną Miłość do mnie. Proszę, naucz mnie choć trochę być dobrym jak chleb i pozwolić rozdawać się bez miary Tobie i innym. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę codziennego odpowiadania na Tą Miłość. Amen.

9 września

Panie Jezu, jak często wobec napotykających mnie trudności odczuwam pokusę zwątpienia w Twój dobry plan dla mnie i pójścia swoją ścieżką. Proszę, pomóż mi nie tylko nie wracać do dawnych błędów, ale nawet nie odwracać się aby na nie popatrzeć. Matko Katarzyno, uproś mi uzdrowienie mojej pamięci. Amen.

8 września

Panie Jezu, Ty dajesz mi moc Twej Miłości, aby prowadziła mnie przez każdy dzień tak jak prowadziła przez życie Twoją Matkę. Maryjo, uproś mi łaskę pokonywania lenistwa w odpowiadaniu na głos Pana. Matko Katarzyno, prowadź mnie ku woli Ojca. Amen.

7 września

Boże, Ty uzdalniasz moje serce do miłości. Spraw, abym nie zgubił się w odmętach tego świata i zawsze kochał przede wszystkim Ciebie. Porusz moje serce do odnajdywania Cię również w drugim człowieku. Matko Katarzyno, ucz mnie mądrej miłości. Amen.

6 września

Panie, to Ciebie oczekuje moja dusza przez całe życie – tylko z Tobą tak naprawdę pragnie się zjednoczyć. Spraw, proszę, aby to pragnienie nie tylko we mnie nie ustało, ale pogłębiało się każdego dnia. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę wiernego trwania przy Sercu Boga. Amen.

5 września

Jezu, Ty dobrowolnie przyszedłeś na świat aby wziąć na Siebie moje grzechy. Naucz mnie dziękować Ci codziennie za tak wielką Miłość, która pozwoliła Ci podjąć dzieło zbawienia. Matko Katarzyno, ucz mnie odkrywania Jezusa każdego dni. Amen.

4 września

Panie Jezu, tylko Ty jesteś prawdziwym źródłem mojej radości. Pomóż mi odkrywać nieprzerwany strumień Twojej łaski, jaki wciąż wlewasz w moje serce. Naucz mnie być wdzięcznym. Matko Katarzyno, uproś mi dar prawdziwego pocieszenia. Amen.

3 września

Panie Jezu, tylko Twoja miłość może wypełnić moje serce do końca. Daj mi tak dobrze poznać Ciebie, abym nie pragnął już niczego więcej poza Twoją obecnością. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę wierności w tym postanowieniu. Amen.