7 października

Boże, tak wiele piękna otacza mnie każdego dnia. Otwórz moje oczy na to, co dla mnie stworzyłeś, ale spraw, abym nie koncentrował się na świecie doczesnym, lecz tym bardziej lgnął do Twego Serca. Matko Katarzyno, naucz mnie poszukiwania tego, co w życiu najważniejsze. Amen.

1 października

Panie, Ty nie tylko niesiesz mnie na Swoich skrzydłach jak orzeł przez wszystkie trudne wydarzenia mojego życia, ale przede wszystkim osłaniasz mnie przed niebezpieczeństwem. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę bycia dzieckiem Bożym, całkowicie zależnym od Ojca. Amen.

29 września

Boże, nie pozwól nigdy ostygnąć mojej małej miłości. Pobudzaj wciąż moje serce do coraz większego oddania się Tobie i błogosławienia każdej sytuacji i drugiego człowieka. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę przebywania duchem w domu Pana pośród otaczających mnie przeciwności. Amen.