20 stycznia

Panie, jak bardzo cenny jestem w Twoich oczach, że pragniesz, abym odpowiedział otwartym sercem na Twoją miłość. Naucz mnie codziennie dziękować za tak wielki dar. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę stawiania Boga na pierwszym miejscu w moich codziennych decyzjach. Amen.

12 stycznia

Panie, Ty wybierasz mnie niezależnie od moich zasług na Twojego sługę, który będzie niósł Ciebie drugiemu człowiekowi. Udziel mi łaski Twego Miłosierdzia, które podniesie mnie, gdy upadnę w drodze. Matko Katarzyno, uproś mi wdzięczność za moje powołanie. Amen.