31 października

Jezu, jedynie Ty słyszysz co dzieje się na dnie mego serca. Spraw, aby nie było ono zamknięte i milczące, ale przepełnione Twoją obecnością. Matko Katarzyno, uproś mi dar ufności i zawierzenia Panu wszystkiego, co ukryte. Amen.

30 października

Jezu, Ty nie wiedziesz mnie nigdy na manowce, ale prowadzisz prosto do Twego otwartego Serca. Spraw, abym potrafił odpowiedzieć miłością na Twoją Miłość. Matko Katarzyno, naucz mnie kochać. Amen.

29 października

Jezu, jak często poszukuję Twojej Obecności jedynie po to żeby samemu poczuć się lepiej albo zagłuszyć jakiś wyrzut sumienia. Proszę, oczyszczaj dziś moje intencje. Matko Katarzyno, prowadź mnie do szukania Pana jedynie dla Niego samego. Amen.

28 października

Jezu, znam słowa, które kierowałeś do swojego Ojca w modlitwie Ojcze nasz, a tak rzadko wypowiadam je całym sercem. Daj mi łaskę szczerego serca podczas spotkania z Tobą. Matko Katarzyno, ucz mnie życia modlitwy. Amen.

27 października

Jezu, jak często podczas codziennych zajęć odwracam od Ciebie moje serce. Daj mi dziś ducha pokuty, który sprawi, że powrócę na Twoją drogę. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę przemiany myślenia. Amen.

26 października

Jezu, nie jest Twoją wolą aby zniewolić mnie poprzez Prawo, ale abym wszelkie dobre uczynki podejmował z miłości do Ciebie. Daj mi, proszę, uległość Twej łasce, którą mnie obdarzasz. Matko Katarzyno, uproś mi otwarcie serca na natchnienia Boga. Amen.

25 października

Jezu, naucz mnie kochać Twego Ojca całym, niepodzielnym sercem. Udziel mi łaski, bym umiał odnaleźć radość z podejmowania służby Tobie w Kościele. Matko Katarzyno, prowadź mnie w tej drodze. Amen.

24 października

Panie Jezu, za każdym razem gdy oddalam się od Ciebie, przynosisz mnie na Swoich ramionach z powrotem do Serca kochającego Ojca. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę wdzięczności za wszystkie dary, jakie otrzymuję. Amen.

23 października

Panie, nie mam sam z siebie niczego, czego bym nie otrzymał najpierw od Ciebie. To Ty dbasz o mnie nawet bardziej niż ja sam. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę wdzięczności za wszystko, co codziennie otrzymuję od Boga. Amen.

22 października

Jezu, Twoje Słowo codziennie upada na glebę mojego serca. Proszę, abyś użyźnił ją Swoją łaską, bym otwartym sercem przyjmował płynącą z Niego Miłość. Matko Katarzyno, naucz mnie codziennego rozważania Pisma Świętego. Amen.