14 stycznia

Panie, w moim sercu stworzyłeś głębię, którą może napełnić jedynie Twoja łaska. Spraw, abym w Tobie poszukiwał zaspokojenia moich największych pragnień. Matko Katarzyno, naucz mnie odkrywać Boga w codzienności. Amen.

13 stycznia

Panie, naucz mnie jednoczyć się nieustannie z Twoim Sercem w miłości, jaką codziennie mnie obdarzasz. Odkrywaj przede mną podobieństwo do Ciebie samego. Matko Katarzyno, uproś mi dar spojrzenia na moje życie oczami Jezusa. Amen.

12 stycznia

Panie, Ty wybierasz mnie niezależnie od moich zasług na Twojego sługę, który będzie niósł Ciebie drugiemu człowiekowi. Udziel mi łaski Twego Miłosierdzia, które podniesie mnie, gdy upadnę w drodze. Matko Katarzyno, uproś mi wdzięczność za moje powołanie. Amen.

11 stycznia

Jezu, wtedy gdy dajesz mi łaskę Swej miłości, każda trudność staje się łatwa do pokonania z sercem zwróconym całkowicie ku Tobie. Spraw, abym codziennie odkrywał ten słodki ciężar w swoim życiu. Matko Katarzyno, uproś mi wytrwałość. Amen.

10 stycznia

Panie, daj mi łaskę uwielbiania Ciebie za wszystko, co otrzymuję z Twego hojnego Serca. Jedynie Twoja miłość i dobroć są niezmierzone. Dziękuję Ci za to, że codziennie mi ich udzielasz. Matko Katarzyno, uproś mi zachwyt nad darami Pana. Amen.

9 stycznia

Panie Jezu, tylko Ty jesteś prawdziwą drogą, którą całym sercem pragnę kroczyć. Naucz mnie nie oglądania się za siebie na moją przeszłość, lecz ufnego spojrzenia w Twoje oczy i podążania wszędzie, dokądkolwiek mnie prowadzisz. Matko Katarzyno, wspieraj mnie w tym codziennym pielgrzymowaniu. Amen.

8 stycznia

Panie, w niczym nie zasłużyłem na Twą nieskończoną miłość do mnie, słabego i grzesznego człowieka. Pomóż mi dostrzec moją małość wobec ogromu Twego Miłosierdzia. Matko Katarzyno, zanurz dziś moje intencje w Bożym Sercu płonącym ogniem miłości. Amen.

7 stycznia

Jezu Miłosierny, Ty obmywasz mnie dzisiaj w Swojej Krwi, abym mógł rozpocząć swoje życie znów na nowo. Naucz mnie stawać w prawdzie. Matko Katarzyno, uproś mi serce otwarte na łaski Pana. Amen.

6 stycznia

Jezu, daj mi dziś łaskę cierpliwego poszukiwania Ciebie pomimo niesprzyjających okoliczności. Naucz mnie wciąż wpatrywać się w światło Słowa, które mi dajesz każdego dnia. Matko Katarzyno, uproś mi dar ujrzenia Pana w mojej codzienności. Amen.

5 stycznia

Panie Jezu, tylko Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra w moim życiu. Otwórz moje oczy, abym potrafił dostrzegać je wokół mnie i we mnie samym. Matko Katarzyno, naucz mnie wdzięczności. Amen.