12 lipca

Jezu, proszę, oczyść moje intencje, aby każdy czyn, jaki podejmuję był dla Twojej większej chwały. Matko Katarzyno, uproś mi pokorę i prostotę serca. Amen.

11 lipca

Boże, Ty wypełniasz moje serce po brzegi Twoją Miłością. Spraw, aby była ona zaczątkiem każdego mojego czynu. Matko Katarzyno, naucz mnie kochać i działać dla Pana. Amen.

10 lipca

Jezu, Ty mnie wzywasz do radykalnej odpowiedzi na Twoją Miłość. Naucz mnie kochać drugiego człowieka. Matko Katarzyno, uproś mi uwolnienie od zazdrości. Amen.

9 lipca

Panie, daj mi usłyszeć Twój głos w głębi mego serca, gdzie na mnie czekasz. Otwórz moją duszę na przyjmowanie Twoich odpowiedzi. Matko Katarzyno, uproś mi dar cierpliwości. Amen.

8 lipca

Jezu, Ty Sam bądź moją nagrodą za wszystko, czego doświadczam. Daj mi pragnienie całkowitego zjednoczenia z Twoim Sercem. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę codziennego nawracania się do Pana. Amen.

7 lipca

Jezu, Tobie pragnę wyznawać wszystko, co jest grzeszne w moim sercu. Spraw, aby z powodu moich słabości mogła objawić się Twoja chwała. Matko Katarzyno, naucz mnie przychodzić w każdej sprawie do Jezusa. Amen.

6 lipca

Panie, jak często chowam w swym sercu żal do drugiego człowieka. Proszę, przyjdź do mnie dziś z łaską przebaczenia. Matko Katarzyno, naucz mnie pochylać się nad drugim człowiekiem z miłością. Amen.

5 lipca

Jezu, Ty pozwalasz mi dziś stanąć w Prawdzie, abym odzyskał czystość serca. Odbierz mi lęk przed odkrywaniem mego serca. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę czystości duszy i ciała. Amen.

4 lipca

Jezu, Ty jesteś chlebem, który karmi mnie na drodze do domu Ojca. Naucz mnie spożywać Cię z miłością. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę jak najczęstszego przyjmowania Ciała Chrystusa. Amen.

3 lipca

Panie, naucz mnie odchodzić czasem od tych, którzy mnie otaczają, abym w ciszy potrafił usłyszeć bicie Twego Serca. Matko Katarzyno, prowadź mnie na pustynię, gdzie słychać Boży głos. Amen.