18 września

Panie Jezu, spraw, aby dar dziecięctwa, jaki otrzymuję od Ciebie wzrastał we mnie każdego dnia. Naucz mnie z takim zawierzeniem przyjmować każde Twoje Słowo. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę zaufania Słowu. Amen.

17 września

Jezu, Ty nie jesteś gdzieś w niebie daleko, ale na dnie mojego serca. Spraw, abym potrafił odnajdywać w nim Twoją ukrytą Obecność. Matko Katarzyno, pomóż mi swoją modlitwą, abym potrafił porzucić ucieczki światowe a wybrał się w podróż wgłąb swego serca. Amen.

16 września

Boże, ustrzeż mnie przed fałszywym obrazem mnie samego. Daj mi łaskę stawania w pokorze zamiast wbijania się w niezasłużoną pychę. Matko Katarzyno, uproś mi dar świadomości tego, że każdy mój dobry czyn pochodzi od Ducha Świętego. Amen.

15 września

Panie Jezu, Ty dałeś mi Swoją Matkę, która bez reszty zawierzyła Twemu Słowu i przyjęła Je do Serca nawet gdy Go nie rozumiała. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę zawierzenia nawet, gdy droga Pana jest dla mnie niezrozumiała. Amen.

14 września

Jezu, Twoje Miłosierdzie jest niezgłębione. Ty wybaczasz mi moje grzechy, które wciąż przybijają Cię do krzyża. Dla mnie podjąłeś tę Mękę, aby móc mnie wprowadzić w ramiona Ojca. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę powstania z grobu moich grzechów. Amen.

13 września

Jezu, ja sam niczego nie posiadam na własność, czego nie dostałbym wcześniej od Ciebie. Proszę, naucz mnie hojnym sercem ofiarowywać Ci samego siebie, abyś mógł przemienić mnie na Twoje podobieństwo. Matko Katarzyno, uproś mi dar wdzięczności. Amen. Dziś nasze Zgromadzenie szczególnie modli się o dar nowych powołań. Zapraszamy do wspólnej …

12 września

Jezu, pragnę dziś całym moim życiem, każdą chwilą, jaka mnie spotka, wyśpiewywać Twoją chwałę. Maryjo, naucz mnie we wszystkich sytuacjach mówić ciche Fiat na plan Pana. Matko Katarzyno, wspieraj mnie Twoją modlitwą. Amen.

11 września

Boże, Ty karmisz mnie każdego dnia Swoją Obecnością, Swoim Słowem. Naucz mnie przyjmować to co mi dajesz otwartym sercem zamiast trzymać się swoich utartych schematów. Matko Katarzyno, uproś mi dar uległości Duchowi Świętemu. Amen.

10 września

Panie Jezu, niczym nie jestem w stanie odpłacić za Twoją bezinteresowną Miłość do mnie. Proszę, naucz mnie choć trochę być dobrym jak chleb i pozwolić rozdawać się bez miary Tobie i innym. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę codziennego odpowiadania na Tą Miłość. Amen.

9 września

Panie Jezu, jak często wobec napotykających mnie trudności odczuwam pokusę zwątpienia w Twój dobry plan dla mnie i pójścia swoją ścieżką. Proszę, pomóż mi nie tylko nie wracać do dawnych błędów, ale nawet nie odwracać się aby na nie popatrzeć. Matko Katarzyno, uproś mi uzdrowienie mojej pamięci. Amen.