26 stycznia

Jezu, Ty dla mnie stałeś się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Spraw, abym potrafił ochoczo odpowiadać na każde Twoje wezwanie, które po cichu wysyłasz nieustannie do mego serca. Matko Katarzyno, naucz mnie ufnego kroczenia za Panem. Amen. Dziś w naszym Zgromadzeniu obchodzimy JUBILEUSZ 400-lecia śmierci naszej Matki Założycielki. Prosimy o modlitwę za naszą wspólnotę: Wszechmogący Boże, Ty wezwałeś Matkę Katarzynę, aby zapoczątkowała dzieło, które jednym duchem i jednym sercem pragnie służyć Tobie i bliźnim. Spraw, by nauczyła Siostry czerpać z Eucharystii siły do budowania wspólnoty opartej na jedności i miłości wzajemnej. Pozwól nam cieszyć się jej wyniesieniem do chwały ołtarzy i udziel za jej wstawiennictwem błogosławieństwa dla Sióstr Augustianek i ich dzieł. Przez Chrystusa Pana […]

24 stycznia

Panie, Ty sprawiasz, że z mojego serca płynie dziękczynna pieśń za wszystkie udzielone przez Ciebie łaski. Spraw, abym potrafił przekuwać te dary na jedność z moimi braćmi i siostrami. Matko Katarzyno, ucz mnie prawdziwego życia wspólnego. Amen.

23 stycznia

Panie, Ty jesteś jedynym źródłem tego, co jest we mnie dobre. Spraw, abym potrafił nie przeszkadzać działaniu Twego Świętego Ducha, ale robić Mu w moim sercu i życiu jak najwięcej miejsca. Matko Katarzyno, uproś mi uległość wobec Bożych natchnień. Amen.

20 stycznia

Panie, jak bardzo cenny jestem w Twoich oczach, że pragniesz, abym odpowiedział otwartym sercem na Twoją miłość. Naucz mnie codziennie dziękować za tak wielki dar. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę stawiania Boga na pierwszym miejscu w moich codziennych decyzjach. Amen.