23 maja

Jezu, uzdrów moje relacje z innymi osobami. Spraw, abym błogosławił Ciebie poprzez wprowadzanie pokoju w każdej chwili. Matko Katarzyno, uchroń mnie od złorzeczenia. Amen.

22 maja

Jezu, daj mi cierpliwość w pracy nad sobą, abym wytrwał w wierze w Twoją troskę, którą obejmujesz moją codzienność. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę pokory. Amen.

21 maja

Panie, pozwól mi wychwalać całym moim życiem Twoje nieskończone Miłosierdzie. Spraw, aby każdy mój czyn był uwielbieniem Ciebie. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę jedności duszy i serca z uczynkami. Amen.

20 maja

Jezu, Ty posyłasz mi dzisiaj Swojego Ducha, aby zjednoczył mnie z moimi braćmi i siostrami. Spraw, abym nie przeszkadzał Jego działaniu. Matko Katarzyno, naucz mnie budowania społeczności jednego serca i jednego ducha. Amen.

19 maja

Panie, obudź mnie dziś na nowo do wiary w Twoją obecność wśród każdej burzy mego życia. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę uzdrowienia z lęku, który pozbawia mnie zaufania do Boga. Amen.

18 maja

Panie, uzdrów moje serce z nienawiści czy chęci zemsty na kimś, kto uczynił mi jakąkolwiek krzywdę. Daj mi łaskę miłości. Matko Katarzyno, uproś mi dar braterstwa i jedności z innymi. Amen,

17 maja

Panie, Ty mnie prowadzisz do stawania codziennie w prawdzie o mnie samym. Naucz mnie poznawać głębię mego serca. Matko Katarzyno, wprowadź mnie w świat ciszy i milczenia. Amen.

16 maja

Panie, pomóż mi odnajdywać ślady Twojej obecności w tym wszystkim, co mnie otacza. Naucz mnie całkowitej zależności od Ciebie. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę wytrwałości w poszukiwaniu. Amen.

15 maja

Panie, Ty powołujesz mnie do bycia częścią Twego Ciała. Spraw, abym podejmował z radością i odpowiedzialnością to zadanie. Matko Katarzyno, uproś mi dar męstwa. Amen.

14 maja

Jezu, otwórz przede mną karty Twego Słowa, abym potrafił odnaleźć w Nim Twoje Serce. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę cierpliwego pukania do wrót Pisma. Amen.