1 października

Panie, Ty nie tylko niesiesz mnie na Swoich skrzydłach jak orzeł przez wszystkie trudne wydarzenia mojego życia, ale przede wszystkim osłaniasz mnie przed niebezpieczeństwem. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę bycia dzieckiem Bożym, całkowicie zależnym od Ojca. Amen.

30 września

Boże, Ty wciąż na nowo pobudzasz moje serce do pragnienia i poszukiwania Ciebie Samego. Daj mi łaskę takiego czytania Pisma Świętego, abym odnajdywał w Nim tęskniące Ojcowskie Serce. Matko Katarzyno, uproś mi dar wytrwałości. Amen.

29 września

Boże, nie pozwól nigdy ostygnąć mojej małej miłości. Pobudzaj wciąż moje serce do coraz większego oddania się Tobie i błogosławienia każdej sytuacji i drugiego człowieka. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę przebywania duchem w domu Pana pośród otaczających mnie przeciwności. Amen.

28 września

Jezu, to Twój krzyż i Zmartwychwstanie są dla mnie źródłem siły w codziennych zmaganiach. Przypominaj mi wciąż o Twojej bezinteresownej Miłości. Matko Katarzyno, pomóż mi w trudnych chwilach kierować wzrok na krzyż Pana. Amen.

27 września

Boże, tylko Ty jesteś wszelkim zaspokojeniem moich pragnień. Wypełnij mnie Swoją Obecnością, abym już nie biegał za światowymi zastępnikami. Matko Katarzyno, naucz mnie tego, że to Jezus jest moim największym Skarbem. Amen.

26 września

Jezu, pomóż mi dobro mojej wspólnoty, rodziny, bliskich przedkładać nad moje własne. Ty moje dobro położyłeś ponad Swoje. Wlej w moje serce taką bezinteresowną Miłość. Matko Katarzyno, ty zawsze troszczyłaś się o swoje współsiostry bardziej niż o własny byt. Uproś mi dar wyjścia z egocentryzmu. Amen.

25 września

Panie, tak bardzo chciałbym budować całe moje życie na Skale – czyli Twoim fundamencie. Często jednak upadam i chwytam piasek bierności zamiast pozwolić Duchowi Świętemu działać przeze mnie. Matko Katarzyno, naucz mnie dziś mądrze budować. Amen.

24 września

Panie, Twoja Miłość jest jedynym sensem i mocą całego mojego życia. Daj mi odkrywać ten Skarb ilekroć spoglądam na Twój krzyż. Matko Katarzyno, pomóż mi odrzucić wszystko, co nie pochodzi od Boga. Amen.

23 września

Jezu, tak bardzo tęsknię już za oglądaniem Twojej Miłości twarzą w Twarz. Wypełnij moje serce Twoją łaską, aby ukoiła choć trochę tą tęsknotę. Matko Katarzyno, proszę, zanieś moje modlitwy dziś przed Boży tron. Amen.

22 września

Panie, tylko Ty znasz każdą moją myśl i czyn – wszystko, dokądkolwiek pójdę czy uleci moje serce. Prowadź mnie Swoimi drogami, abym nie utknął w meandrach moich własnych rozważań. Matko Katarzyno, ucz mnie nie sądzić innych z pozorów, bo ich serce też zna tylko Bóg. Amen.