3 marca

Boże, naucz mnie prawdziwej miłości nieprzyjaciół, abym pragnąć dla nich tego, co najlepsze. Oczyszczaj moje relacje z innymi ludźmi. Matko Katarzyno, naucz mnie wartości życia wspólnotowego. Amen.

2 marca

Jezu, świat, który mi dajesz tu w doczesności nie jest moim prawdziwym celem. Daj mi łaskę, abym potrafił każdą cenną chwilę przeżywać w perspektywie wieczności. Matko Katarzyno, naucz mnie dokonywać mądrych wyborów. Amen.

1 marca

Jezu, nawróć dziś do Siebie moje grzeszne serce. Spraw, abym potrafił się poddać działaniu Twej łaski. Matko Katarzyno, strzeż mnie od wpływu złego. Amen.

28 lutego

Jezu, Ty widzisz każdą moją potrzebę i odpowiadasz na nią, gasząc me najgłębsze pragnienia. Spraw, abym potrafił odnaleźć Twoje światło. Matko Katarzyno, uproś mi szatę nieśmiertelności. Amen.

27 lutego

Jezu, Ty jesteś moją jedyną nadzieją dojścia do celu, jakim jest Twoje Królestwo. Daj mi siłę do podejmowania codziennej drogi. Matko Katarzyno, naucz mnie nie ulegać zwątpieniu. Amen.

26 lutego

Panie, Ty pragniesz, abyśmy stanowili jedno Ciało w Tobie. Spraw, abym potrafił dzięki Twej łasce odnaleźć siłę do budowania prawdziwej wspólnoty. Matko Katarzyno, wspieraj mnie swoją modlitwą. Amen.

25 lutego

Panie, naucz mnie dziś stawać w pokorze wobec mojej słabości, abym nie przypisywał sobie Twojego działania. Tylko Ty jesteś skałą, która podtrzymuje moje życie. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę uleczenia pychy serca. Amen.

24 lutego

Jezu, Ty nie pragniesz mieć we mnie niewolnika, ale Twoje dziecko o radosnym i wolnym od przymusu sercu. Matko Katarzyno, wspieraj mnie w małych uczynkach dobroci wobec drugiego człowieka. Amen.

23 lutego

Jezu, spraw, abym nie gonił już za przemijającymi rzeczami czy przyjemnościami, ale jedyny skarb odnalazł w Tobie. Matko Katarzyno, naucz mnie codziennie szukać Boga. Amen.

22 lutego

Panie, tylko Ty tak naprawdę znasz głębię mego serca. Wlej w nie pragnienie poznawania Ciebie każdego dnia. Matko Katarzyno, prowadź mnie do odkrywania Bożej Miłości wciąż na nowo. Amen.