5 stycznia

Panie Jezu, tylko Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra w moim życiu. Otwórz moje oczy, abym potrafił dostrzegać je wokół mnie i we mnie samym. Matko Katarzyno, naucz mnie wdzięczności. Amen.

4 stycznia

Panie, daj mi łaskę wytrwania w ciszy serca pośród trudności, które wciąż piętrzą się wokół mnie. Udziel mi daru cierpliwości, abym potrafił je z nieść z pokojem serca. Matko Katarzyno, wspieraj mnie swoim orędownictwem. Amen.

3 stycznia

Jezu, Ty obdarzasz mnie Twoją Miłością, która codziennie chce coraz bardziej wzrastać w mym sercu, wypalając wszystko, co nie pochodzi od Ciebie. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę uległości wobec Bożego działania. Amen.

2 stycznia

Panie, naucz mnie ufności Twojemu Słowu, abym potrafił wszystko, co mnie spotykać składać prosto w Twe Miłujące Serce. Matko Katarzyno, przykładzie zawierzenia Bogu, uproś mi dar bycia Jego żebrakiem. Amen.

1 stycznia

Jezu, dziękuję Ci dziś za Twoją Matkę, którą stworzyłeś jako najczystszą ze wszystkich niewiast. Udziel mi dziś daru takiego czystego, prostego i pokornego serca. Matko Katarzyno, naucz mnie jak rodzić Chrystusa dla innych. Amen.

31 grudnia

Panie, dziękuję Ci za to, że wśród tego wszystkiego, co odchodzi w moim życiu w przeszłość, Twoja Obecność jest fundamentem, na którym mogę budować swoje życie jak na Skale. Matko Katarzyno, uproś mi trwałe przekonanie o Bożej miłości. Amen.

30 grudnia

Panie, przepraszam Cię dziś za każde moje odstępstwo, ale przede wszystkim dziękuję za ogromny dar, jakim jest Twoje zstąpienie do otchłani mojej codzienności. Matko Katarzyno, naucz mnie trwać przy Jezusie w każdym momencie dnia. Amen.

29 grudnia

Panie, Ty dla mnie przyszedłeś na ziemię zostawiając w niebie Swoje bogactwo. Największym darem, jaki mogłeś mi ofiarować jest Twoja Miłość aż do Wcielenia. Matko Katarzyno, naucz mnie dziś dziękować za skarby, jakie otrzymuję. Amen.

28 grudnia

Panie, pomóż mi stawać się jak małe dziecko, które nie bierze zbyt wiele ze sobą na drogę, nie obmyśla trasy, ale każdy krok zawierza miłującemu Ojcu. Matko Katarzyno, naucz mnie iść wąską ścieżką. Amen.

27 grudnia

Panie Jezu, Ty pragniesz wciąż coraz wyżej wznosić moje serce ku Tobie. Pozwól mi dzisiaj położyć głowę na Twej piersi i doświadczyć nieba Twej Miłości. Matko Katarzyno, uproś mi otwartość serca na dary Pana. Amen.