24 czerwca

Panie, pragnę całym życiem wychwalać Ciebie. Naucz mnie wypełniać Twoją wolę poprzez wierność Słowu, które mi dajesz. Matko Katarzyno, wyproś mi dar męstwa. Amen.

22 czerwca

Jezu, daj mi łaskę cierpliwości, abym nie zniechęcał się oczekując na Twoje przyjście do mej codzienności. Matko Katarzyno, wspieraj mnie swoją modlitwą. Amen.

21 czerwca

Panie, bądź przy mnie zawsze, bo w Twoich ranach jest moje uleczenie. Daj mi łaskę nieustannego poszukiwania Ciebie. Matko Katarzyno, uproś mi dar wytrwałości w dążeniu do Prawdy. Amen.

20 czerwca

Panie, Ty jesteś źródłem całego życia we mnie. Złącz mnie z Tobą tak, aby już nic mnie od Ciebie nie odłączyło. Matko Katarzyno, naucz mnie poszukiwać spełnienia mych pragnień w Chrystusie. Amen.

19 czerwca

Boże, daj mi przeglądać się codziennie w Twoim Słowie jak w zwierciadle, w którym mogę dostrzec moje własne serce. Matko Katarzyno, uproś mi wytrwałość w sięganiu po Pismo Święte. Amen.

18 czerwca

Jezu, Ty jesteś wszędzie, dokądkolwiek pójdę – tam mnie znajdziesz. Prowadź mnie prostą ścieżką do Twego Serca. Matko Katarzyno, naucz mnie w każdej sytuacji uciekać się do Pana. Amen.

17 czerwca

Panie, naucz mnie hojności w obdarowywaniu innych tym, co sam otrzymuję od Ciebie. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę dostrzegania tego, co posiadam, abym potrafił ofiarować to drugiemu człowiekowi w służbie miłości. Amen.

16 czerwca

Panie – Ojcze, Synu i Duchu Święty – pragnę pamiętać o Tobie nieustannie, poznawać Cię coraz głębiej i kochać z całego serca. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę wytrwania. Amen.