4 kwietnia

Panie, Ty wziąłeś na Siebie moje zranienia, aby przemienić je mocą Twej Miłości. Spraw, abym potrafił w Tobie poszukiwać uzdrowienia mej duszy. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę zawierzenia Bogu. Amen.

3 kwietnia

Panie, Ty wziąłeś na Siebie wszystkie moje utrapienia i potrzeby, aby przemienić je mocą Twego Zmartwychwstania. Naucz mnie ufnego powierzania Ci każdej chwili dnia. Matko Katarzyno, prowadź mnie prosto do Serca Jezusa. Amen.

2 kwietnia

Jezu, Ty wzywasz mnie dziś do jedności z moimi siostrami i braćmi. Naucz mnie czerpać wzór z Trójcy Świętej. Matko Katarzyno, pokaż mi drogę budowania prawdziwej wspólnoty. Amen.

1 kwietnia

Panie, Ty jesteś całym moim Życiem. Pokonujesz każdą śmierć mojej codzienności. Matko Katarzyno, naucz mnie stawać w prawdzie i dostrzegać Jezusa schodzącego w grób moich grzechów. Amen.

31 marca

Jezu, Ty wyprowadziłeś mnie z Egiptu mojego grzechu i wciąż bronisz przed czyhającymi na moją duszę nieprzyjaciółmi. Spraw, abym nie płakał z tęsknoty za dawnymi pożądaniami, ale potrafił być Ci wdzięczny. Matko Katarzyno, naucz mnie pragnienia Boga samego. Amen.

30 marca

Jezu, Ty nie oddałeś Swego życia w imię jakichś idei, ale z miłości do mnie. Dziękuję Ci za to, że tak bardzo pragniesz wciąż obdarowywać mnie nowym życiem. Matko Katarzyno, naucz mnie otwierać serce na tak wielki dar. Amen.

29 marca

Panie, Ty jesteś moim porankiem i wieczorem. Spraw, abym potrafił dostrzegać w każdej chwili dnia Twoją troskliwą opiekę. Matko Katarzyno, naucz mnie odrywać myśli od doczesności i kierować je ku Bogu. Amen.

28 marca

Jezu, Ty w cierpliwości zniosłeś dla mnie mękę zdrady i odrzucenia. Udziel mi łaski milczenia w chwilach niesprawiedliwego traktowania mnie, abym stał się podobnym do Ciebie. Matko Katarzyno, wspieraj mnie modlitwą w naśladowaniu Pana. Amen.

27 marca

Jezu, dziękuję Ci za Twą Mękę, poprzez którą sprawiłeś, że mogę wrócić do Serca Ojca. Przebacz mi proszę, że otrzymujesz ode mnie w zamian wciąż gorycz niezadowolenia ze wszystkiego. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę uzdrowienia spojrzenia. Amen.

26 marca

Jezu, Dawco wszystkich darów, nie mam niczego na własność, czego bym wcześniej od Ciebie nie otrzymał. Matko Katarzyno, współzałożycielko augustiańskiej wspólnoty, naucz mnie hojności w dzieleniu się z drugim człowiekiem.