Panie, jak często słyszę Twoje Słowo jedynie powierzchownie. Naucz mnie przyjmować Je całym sercem i odpowiadać na Twoje dyskretne wezwanie. Matko Katarzyno, pomóż mi odnaleźć Boga w moim wnętrzu. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.