Jezu, pomóż mi dobro mojej wspólnoty, rodziny, bliskich przedkładać nad moje własne. Ty moje dobro położyłeś ponad Swoje. Wlej w moje serce taką bezinteresowną Miłość. Matko Katarzyno, ty zawsze troszczyłaś się o swoje współsiostry bardziej niż o własny byt. Uproś mi dar wyjścia z egocentryzmu. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.