Panie, to nie ja o własnych siłach znajduję Ciebie w moim życiu, ale Ty dajesz mi nie tylko pragnienie, lecz również siły do poszukiwania Ciebie. Matko Katarzyno, naucz mnie odnajdywać coraz częściej obecność Boga w każdym momencie dnia. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.