Panie Jezu, Ty dla mnie zszedłeś na ziemię, stając się małym, bezbronnym Dziecięciem. Daj mi łaskę stawania w pokorze wobec tak wielkiej łaski, jaką jest oglądanie Ciebie. Matko Katarzyno, naucz mnie przeżywać tajemnicę Wcielenia całą głębią mego serca. Amen.

One Comment

  1. W sprawach trudnych i beznadziejnych. W intencijach mojego serca. Za duszę mojej mamy Neli i duszę Anny, Ewy, Bronisława, Marii, Anny, Stefanii, Ewdokii, Longwyna, Marii, Antoniny, Zofii, Walenty, Edwarda, Mikołaja. Bóg zapłać

    Kibita Natalia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.