Panie, Ty wypisałeś w moim sercu Twoją Miłość, która jest najważniejsza w całym moim istnieniu. Daj mi łaskę życia nią w moich uczynkach. Matko Katarzyno, wspieraj mnie w przekazywaniu innym tego, co otrzymuję od Boga. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.