Jezu, proszę, uczyń mnie podobnym do Ciebie i spraw, abym nie oddalał się od Twego Serca swoimi czynami i myślami. Daj mi łaskę zbliżania się do Ciebie w każdym momencie  dnia. Matko Katarzyno, wspieraj mnie swoim orędownictwem. Amen.

One Comment

  1. proszę o modlitwę o ł pokuty i nawrócenia dla mnie, członków mojej rodziny ,dla Anety B ,jej Marty ,męża .. ,za szefową, współpracowników .. , za rodzinę szefowej w żałobie pogrążoną..

    Daniel Dawid R

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.