Panie Jezu, Ty dla mnie stałeś się ubogim, aby mnie ubogacić. Naucz mnie dzielić się sobą z drugim człowiekiem i z Tobą, abym nie lękał się, że coś utracę, ale z ufnością pochylił się nad niedostatkiem drugiego człowieka. Matko Katarzyno, uproś mi tak bogate w miłość serce, aby nie lękało się stawać się ubogie. Amen.