Panie, naucz mnie prawdziwej miłości do Ciebie i drugiego człowieka, abym nie koncentrował się na tym, co dla oczu widoczne lecz potrafił spojrzeć Twymi oczami. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę umiłowania bliźnich. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.