Panie, Ty wziąłeś na Siebie moje zranienia, aby przemienić je mocą Twej Miłości. Spraw, abym potrafił w Tobie poszukiwać uzdrowienia mej duszy. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę zawierzenia Bogu. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.