Panie, Ty wziąłeś na Siebie wszystkie moje utrapienia i potrzeby, aby przemienić je mocą Twego Zmartwychwstania. Naucz mnie ufnego powierzania Ci każdej chwili dnia. Matko Katarzyno, prowadź mnie prosto do Serca Jezusa. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.