Panie, daj mi łaskę wybaczenia tym, którzy mnie zranili. Oświeć mnie blaskiem Twego przebaczenia. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę uwolnienia serca od gniewu. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.