Panie, jak często targają mną wewnętrzne sprzeczności i dialogi. Proszę, wyprostuj dziś swoją łaską wszystko to, w co się zaplątałem. Matko Katarzyno, wskaż mi proste ścieżki woli Bożej. Amen.

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.