Jezu, proszę, spraw, aby moje życie było pieśnią pochwalną na Twoją cześć. Daj mi łaskę głoszenia świadectwa o Twej miłości w każdej chwili codzienności. Matko Katarzyno, naucz mnie żyć zgodnie z wolą Pana. Amen.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.