Jezu, ja sam niczego nie posiadam na własność, czego nie dostałbym wcześniej od Ciebie. Proszę, naucz mnie hojnym sercem ofiarowywać Ci samego siebie, abyś mógł przemienić mnie na Twoje podobieństwo. Matko Katarzyno, uproś mi dar wdzięczności. Amen.

Dziś nasze Zgromadzenie szczególnie modli się o dar nowych powołań. Zapraszamy do wspólnej modlitwy:

Wszechmogący Boże, Ty wezwałeś Matkę Katarzynę, aby przez życie we wspólnocie według Reguły św. Augustyna służyła Tobie i bliźnim. Spraw, by zapoczątkowane przez nią dzieło wydawało obfite owoce świętości. Pozwól nam cieszyć się jej wyniesieniem do chwały ołtarzy i udziel nam za jej wstawiennictwem łaski nowych powołań, o którą z wiarą i ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.