Panie, spraw aby potrafił dostrzegać w sobie Twoje Oblicze, które wycisnąłeś w mym sercu pieczęcią Chrztu Świętego. Spraw, abym nie zapominał, że zawsze jestem Twoim dzieckiem. Matko Katarzyno, ucz mnie tego prostego zaufania Bogu. Amen.