Jezu, Ty jesteś wszędzie, dokądkolwiek pójdę – tam mnie znajdziesz. Prowadź mnie prostą ścieżką do Twego Serca. Matko Katarzyno, naucz mnie w każdej sytuacji uciekać się do Pana. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.