Panie, spraw, abym każdego dnia coraz mocniej przyjmował Ciebie do swego serca. Przemieniaj je w Twoje pokorne Serce. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę upodobnienia się do Jezusa. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.