Panie, Ty wziąłeś na Siebie wszystkie moje utrapienia i potrzeby, aby przemienić je mocą Twego Zmartwychwstania. Naucz mnie ufnego powierzania Ci każdej chwili dnia. Matko Katarzyno, prowadź mnie prosto do Serca Jezusa. Amen.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.