Jezu, Lekarzu mojej duszy i ciała, proszę uczyń wszystko, co konieczne, aby nawrócić mnie całkowicie do Ciebie. Matko Katarzyno, naucz mnie z całych sił trzymać się Bożej Miłości. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.