Panie, daj mi łaskę wybaczenia tym, którzy mnie zranili. Oświeć mnie blaskiem Twego przebaczenia. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę uwolnienia serca od gniewu. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.