Panie, prawdziwie ubogi duchem jest ten, który całą chwałę i należną zasługę oddaje Tobie, bo wie, że Twoja łaska jest źródłem wszelkiego dobra, jakie w nim zachodzi. Naucz mnie dostrzegać wielkość Twego działania w mojej codzienności. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę pokory. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.