1 grudnia

Panie, dla Ciebie najważniejsze jest moje czyste serce, które pragniesz wypełnić Swoją Miłością. Spraw, aby było ono zawsze otwarte na Twoją łaskę. Matko Katarzyno, naucz mnie błogosławić i wychwalać Boga całym sercem. Amen.

30 listopada

Boże, Ty chcesz, abym wciąż sercem dążył w Twoim kierunku. Spraw, abym potrafił odnaleźć sens każdej chwili mojej codzienności. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę pokornego pokonywania przeszkód i pokus. Amen.

29 listopada

Panie Jezu, tak bardzo pragnę żyć blisko Ciebie, a zapominam, że to oznacza również obecność krzyża w moim życiu. Daj mi łaskę cierpliwego udziału w Twoim cierpieniu. Matko Katarzyno, naucz mnie żyć Ewangelią. Amen.

28 listopada

Panie, wybacz mi wszystkie moje niewierności i odstępstwa od Twojej łaski. Ustrzeż mnie od pokus, które tak często mnie trapią. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę skruszonego serca skąpanego w oceanie Bożej Miłości. Amen.

27 listopada

Panie, tak bardzo pragnę odkrywać dziś sens służby z Miłości. Spraw, aby ona była jedyną motywacją mojego działania. Matko Katarzyno, uproś mi radość z moich codziennych obowiązków danych mi przez Boga. Amen.

26 listopada

Jezu, to Ty mnie wybierasz do szczególnej bliskości z Tobą. Spraw, abym zawsze potrafił odgadywać i odpowiadać na pragnienia Twego Serca. Matko Katarzyno, poślubiona Panu, uproś mi wdzięczność za otrzymane dary, odkupienie i uzdrowienie. Amen.

25 listopada

Jezu, tylko Ty jesteś prawdziwym Królem mojego życia, ale nie według mojego mniemania, lecz Bożego planu. Naucz mnie przyjmować Twoje wyroki z ochoczym sercem. Matko Katarzyno, uległa wobec woli Pana, uproś mi łaskę ukochania Jego planu dla mnie. Amen.

24 listopada

Jezu, Tobie chcę ufać bezgranicznie, bo tylko Ty jesteś podporą całego mojego życia. Proszę, spraw, abym potrafił Ci zawierzyć wszystko, co mnie dziś spotka. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę miłosiernego spojrzenia Pana. Amen.

23 listopada

Panie, Ty jesteś dawcą wszystkiego, źródłem każdego otrzymanego przeze mnie dobra. Proszę, spraw, aby moją codzienność wypełniała Twoja miłość. Matko Katarzyno, naucz mnie żyć w zgodzie z Bożym planem. Amen.

22 listopada

Jezu, proszę, spraw, aby moje życie było pieśnią pochwalną na Twoją cześć. Daj mi łaskę głoszenia świadectwa o Twej miłości w każdej chwili codzienności. Matko Katarzyno, naucz mnie żyć zgodnie z wolą Pana. Amen.