Panie, Ty przyszedłeś po to, aby tu na ziemi szukać mnie, grzesznika – aby mnie zbawić. Proszę, naucz mnie przyjmowania tak wielkiego daru Twojej Miłości. Matko Katarzyno, otwórz moje serce na dar Miłosierdzia. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.