Panie Jezu, tylko Ty jesteś prawdziwym źródłem mojej radości. Pomóż mi odkrywać nieprzerwany strumień Twojej łaski, jaki wciąż wlewasz w moje serce. Naucz mnie być wdzięcznym. Matko Katarzyno, uproś mi dar prawdziwego pocieszenia. Amen.