Panie, Ty nigdy nie dopuszczasz pokus, których nie jestem w stanie pokonać. Niech zawsze zwycięża w moich decyzjach Twoja Miłość. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę wytrwałości w doświadczeniach. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.