Panie, daj mi nieustannie pragnąć Twojej Miłości, abym potrafił obdarzać ją tych, których spotykam. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę wytrwania w kochaniu Boga, siebie i bliźniego. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.