Panie, naucz mnie prawdziwej miłości do Ciebie i drugiego człowieka, abym nie koncentrował się na tym, co dla oczu widoczne lecz potrafił spojrzeć Twymi oczami. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę umiłowania bliźnich. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.