1 września

Boże, daj mi codzienną świadomość tego jak bardzo ukochanym przez Ciebie dzieckiem jestem. Naucz mnie prostoty w postępowaniu i myśleniu. Matko Katarzyno, wspieraj mnie swym wstawiennictwem, abym z coraz większą ufnością przyjmował to, co mnie spotyka. Amen.

31 sierpnia

Panie Jezu, Ty dla mnie stałeś się ubogim, aby mnie ubogacić. Naucz mnie dzielić się sobą z drugim człowiekiem i z Tobą, abym nie lękał się, że coś utracę, ale z ufnością pochylił się nad niedostatkiem drugiego człowieka. Matko Katarzyno, uproś mi tak bogate w miłość serce, aby nie lękało …

30 sierpnia

Panie, spraw aby potrafił dostrzegać w sobie Twoje Oblicze, które wycisnąłeś w mym sercu pieczęcią Chrztu Świętego. Spraw, abym nie zapominał, że zawsze jestem Twoim dzieckiem. Matko Katarzyno, ucz mnie tego prostego zaufania Bogu. Amen.

29 sierpnia

Boże, oczyszczaj moje serce z wszelkich nieuporządkowanych przywiązań i daj mi łaskę panowania nad moim językiem tak skorym do mówienia źle o innych, aby odwrócić uwagę od własnej pustki. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę pokory. Amen.

28 sierpnia

Panie Jezu, wlej w nasze serca taką miłość do Ciebie, abyśmy potrafili dostrzec Twoją obecność w każdej chwili dnia i rozdawać ją drugiemu człowiekowi, którego dziś postawisz na naszej drodze. Matko Katarzyno, wspieraj nas Swoim orędownictwem. Amen.

27 sierpnia

Panie, naucz mnie prawdziwej miłości do Ciebie i drugiego człowieka, abym nie koncentrował się na tym, co dla oczu widoczne lecz potrafił spojrzeć Twymi oczami. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę umiłowania bliźnich. Amen.

24 sierpnia

Jezu, naucz mnie odkrywać dobro w głębi mojego serca i wydobywać je na światło dzienne w postaci uczynków miłości. Matko Katarzyno, pokaż mi jak nie uciekać od siebie, ale stanąć w prawdzie i oczyścić swoją duszę. Amen.

23 sierpnia

Boże, spraw, aby moje serce było prawdziwą świątynią Twej obecności. Połącz mnie węzłem miłości z braćmi i siostrami. Matko Katarzyno, ucz mnie żyć w jedności serca z bliźnimi. Amen.