31 lipca

Panie, Ty stworzyłeś mnie jako pięknego człowieka na Twój obraz i podobieństwo. Naucz mnie odkrywać je w sobie samym. Matko Katarzyno, uzdolnij moje serce do prawdziwej miłości. Amen.

30 lipca

Jezu, naucz mnie nie odpowiadać złem za zło, ale zwyciężać je dobrem. Uzdolnij moje serce do miłości. Matko Katarzyno, uproś mi dar cierpliwości. Amen.

29 lipca

Jezu, oczyść mnie ogniem Twojej Miłości, aby moje serce całkowicie przylgnęło do Ciebie. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę pokory. Amen.

28 lipca

Jezu, dziękuję Ci za to, że odpuściłeś moje grzechy. Proszę, zanurzaj mnie codziennie w Swoim Miłosiernym Sercu, abym nigdy nie zapomniał o Twojej Miłości. Matko Katarzyno, naucz mnie oddawać chwałę Panu. Amen.

27 lipca

Jezu, daj mi ducha wytrwałości, abym potrafił nie załamać się pod ciężarem pokus, ale stanąć w prawdzie o swojej bezsilności i Twojej mocy. Matko Katarzyno, naucz mnie całkowicie ufać Panu. Amen.

26 lipca

Panie, jak często we wszystkim wciąż poszukuję siebie. Oczyść moje serce z przewrotnych intencji i uzdolnij je do miłowania Ciebie i drugiego człowieka. Matko Katarzyno, naucz mnie stawiać dobro bliźnich nad moje własne. Amen.

25 lipca

Panie, daj mi odkrywać to, czego Ty pragniesz dla mnie jako największego dobra, abym potrafił odnaleźć szczęście w głębi serca. Matko Katarzyno, prowadź mnie do poznawania Jezusa. Amen.

24 lipca

Panie, naucz mnie tak chodzić ścieżkami życia, abym pod koniec każdego dnia zawsze wpadał w Twoje czekające na mnie Ramiona. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę rozważnego kroczenia Bożą drogą. Amen.

23 lipca

Jezu, dziękuję Ci dziś za to, że dla mnie stałeś się człowiekiem, aby na nowo wprowadzić mnie do domu Ojca. Matko Katarzyno, naucz mnie odpowiadać na dary Pana całym sercem. Amen.

22 lipca

Jezu, pragnę kochać Cię całym sercem tak, aby innych zapalać do podążania za Tobą. Naucz mnie nie skupiać uwagi na sobie samym. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę jedności z moimi braćmi i siostrami. Amen.