Panie, daj mi łaskę pokory, abym stając w Prawdzie stawał się Twoim autentycznym świadkiem. Matko Katarzyno, uproś mi dar przynoszenia owoców mego codziennego nawrócenia. Amen.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.