1 lipca

Panie, naucz mnie trwać przy Twoim Sercu zawsze, ilekroć Ty tego pragniesz. Spraw, abym potrafił znaleźć czas dla Ciebie. Matko Katarzyno, pokaż mi jak w cichości serca trwać przy Bogu. Amen.

30 czerwca

Jezu, prowadź mnie bezpiecznie Twoją drogą jak Dobry Pasterz. Naucz mnie pytać Cię o każdy krok. Matko Katarzyno, pokaż mi jak skierować mój wzrok ku wieczności, do której zmierzam. Amen.

29 czerwca

Panie, Ty modlisz się za mnie do Ojca. Daj mi rozpoznawać Twój głos w mojej codzienności i kroczyć za nim. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę czuwania przy Sercu Jezusa. Amen.

28 czerwca

Jezu, Ty jesteś po prostu czystą Miłością, która oddaje Swoje życie za mnie. Pozwól mi kochać Ciebie i nie pytać o nic więcej. Matko Katarzyno, naucz mnie milczenia. Amen.

27 czerwca

Jezu, daj mi pragnienie bycia blisko Twego Serca. Wypełniaj moją duszę Twoją obecnością. Matko Katarzyno, uproś mi dar odkrywania piękna życia dla Pana. Amen.

26 czerwca

Jezu, proszę Cię, abyś był jedynym, czego mi potrzeba do szczęścia. Zabierz mi to, co przeszkadza Ciebie odkrywać. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę ubóstwa serca. Amen.

25 czerwca

Jezu, daj mi łaskę świętej obojętności na względy ludzkie. Naucz mnie kierować się jedynie Twoją wolą. Matko Katarzyno, uproś mi dar odczytywania i realizowania pragnień Pana. Amen.

24 czerwca

Panie, pragnę całym życiem wychwalać Ciebie. Naucz mnie wypełniać Twoją wolę poprzez wierność Słowu, które mi dajesz. Matko Katarzyno, wyproś mi dar męstwa. Amen.

22 czerwca

Jezu, daj mi łaskę cierpliwości, abym nie zniechęcał się oczekując na Twoje przyjście do mej codzienności. Matko Katarzyno, wspieraj mnie swoją modlitwą. Amen.