Panie, spraw, abym każdego dnia coraz mocniej przyjmował Ciebie do swego serca. Przemieniaj je w Twoje pokorne Serce. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę upodobnienia się do Jezusa. Amen.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.