8 kwietnia

Panie, Ty dajesz mi nieustannie Swoje Miłosierdzie bez granic. Naucz mnie rozdawać je bez obawy, że mi go zabraknie. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę przebaczenia. Amen.

7 kwietnia

Jezu, Ty nie pragniesz ode mnie wielkich darów, całopaleń i ofiar, a jedynie miłości wobec Ciebie, siebie i drugiego człowieka. Matko Katarzyno, naucz mnie prawdziwie kochać. Amen.

6 kwietnia

Panie, wlej w moje serce radość z tego, że zawsze jesteś przy Mnie. Daj mi łaskę chodzenia Twoją drogą. Matko Katarzyno, naucz mnie kroczyć śladami Jezusa. Amen.

5 kwietnia

Jezu, jak często odchodzę od Ciebie, a Ty wciąż trwasz blisko mego serca i czekasz na mój powrót. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę skruchy i codziennego powrotu do Boga. Amen.

4 kwietnia

Panie, Ty wziąłeś na Siebie moje zranienia, aby przemienić je mocą Twej Miłości. Spraw, abym potrafił w Tobie poszukiwać uzdrowienia mej duszy. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę zawierzenia Bogu. Amen.

3 kwietnia

Panie, Ty wziąłeś na Siebie wszystkie moje utrapienia i potrzeby, aby przemienić je mocą Twego Zmartwychwstania. Naucz mnie ufnego powierzania Ci każdej chwili dnia. Matko Katarzyno, prowadź mnie prosto do Serca Jezusa. Amen.

2 kwietnia

Jezu, Ty wzywasz mnie dziś do jedności z moimi siostrami i braćmi. Naucz mnie czerpać wzór z Trójcy Świętej. Matko Katarzyno, pokaż mi drogę budowania prawdziwej wspólnoty. Amen.

1 kwietnia

Panie, Ty jesteś całym moim Życiem. Pokonujesz każdą śmierć mojej codzienności. Matko Katarzyno, naucz mnie stawać w prawdzie i dostrzegać Jezusa schodzącego w grób moich grzechów. Amen.