20 kwietnia

Jezu, tylko Ty jesteś źródłem prawdziwego życia. Pomóż mi dziś Ciebie odnaleźć i zaczerpnąć łaski naczyniem ufności. Matko Katarzyno, zaprowadź mnie do Najświętszego Serca Zbawiciela. Amen.

19 kwietnia

Panie, Ty dziś szczególnie pragniesz mnie nauczyć cierpienia, abym znosił je przede wszystkim z miłości. Matko Katarzyno, oczyszczaj moje serce, by mogło być w trudnych chwilach przy Jezusie. Amen.

18 kwietnia

Jezu, Ty przychodzisz dziś do mnie w Swoim Słowie, które całym Sobą wyraża nieskończoną miłość do mnie. Matko Katarzyno, naucz mnie otwartym sercem przyjmować dary, jakie otrzymuję od Boga. Amen.

17 kwietnia

Panie, Ty przychodzisz, aby codziennie na nowo oczyszczać moje serce. Spraw, abym potrafił uwierzyć Tobie całą duszą. Matko Katarzyno, uproś łaskę uzdrowienia moich oczu, dostrzegał w mym życiu Jezusa. Amen.

16 kwietnia

Jezu, daj mi całkowicie przylgnąć do Twego Serca, aby każda chwila mojego życia była wypełniona Twoją obecnością. Matko Katarzyno, uproś mi odwagę ponoszenia trudów z miłości. Amen.

15 kwietnia

Panie, tylko Ty jesteś moim prawdziwym życiem. Proszę, wyrwij mnie z grobu moich grzechów. Matko Katarzyno, uproś mi tę łaskę, aby Jezus był dla mnie wszystkim. Amen.

14 kwietnia

Panie, proszę, przytul mnie dziś szczególnie do Twego Przebitego Serca, abym nigdzie indziej nie poszukiwał już szczęścia. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę spoglądania w oblicze Umęczonego Pana. Amen.

13 kwietnia

Panie, jedynie Ty jesteś prawdziwą i wieczną Miłością. Daj mi umiejętność stawiania Ciebie zawsze na pierwszym miejscu. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę oddawania Bogu każdej sekundy dnia. Amen.

12 kwietnia

Jezu, dziękuję Ci za Twoją obecność przy mnie. Ty jeden nigdy mnie nie opuszczasz i dbasz o mnie nieustannie. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę wiary w Bożą Opatrzność. Amen.

11 kwietnia

Panie, tak często odwracam się od Ciebie do pozornie dobrych rzeczy, a jednak oddalających mnie od Twojego Serca. Naucz mnie dobrego rozeznawania. Matko Katarzyno, pomóż mi dostrzec wolę Boga w moim życiu. Amen.