Panie, Ty wziąłeś na Siebie wszystkie moje utrapienia i potrzeby, aby przemienić je mocą Twego Zmartwychwstania. Naucz mnie ufnego powierzania Ci każdej chwili dnia. Matko Katarzyno, prowadź mnie prosto do Serca Jezusa. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.