30 kwietnia

Panie, pośród tego świata, który mami mnie wieloma pokusami, Ty jesteś jedynym moim oparciem, bo już je zwyciężyłeś. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę męstwa do stawiania oporu złemu poprzez czynienie dobra. Amen.

29 kwietnia

Panie, tylko Ty jesteś słodyczą mojego życia, która może każdą gorzką sytuację przemienić w miłość. Matko Katarzyno, uproś mi dar stawiania Boga na pierwszym miejscu. Amen.

28 kwietnia

Jezu, Ty wciąż na nowo ukazujesz mi Twoje Miłosierne Serce. Spraw, abym uwierzył w to, że Twoja Miłość gładzi moje grzechy. Matko Katarzyno, naucz mnie okazywać innym zrozumienie i cierpliwość. Amen.

27 kwietnia

Jezu, Ty dbasz o mnie nieustannie. Naucz mnie przynosić plon obfity, który będę składał do spichlerza Twego Najświętszego Serca. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę ciągłego przebywania w obecności Pana. Amen.

26 kwietnia

Panie, naucz mnie dostrzegać w drugim człowieku Twoją świętą obecność, abym potrafił uczcić Cię w życiu mojego bliźniego. Matko Katarzyno, prowadź nas do jedności serc. Amen.

25 kwietnia

Panie, Ty karmisz moją spragnioną prawdy duszę Swoim Słowem. Spraw, abym potrafił przyjmować tak wielki dar z wdzięcznością. Matko Katarzyno, wprowadzaj mnie w tajemnicę życia Słowem Boga. Amen.

23 kwietnia

Jezu, dziękuję Ci za Twą wybaczającą miłość, którą obejmujesz każde wydarzenie mego życia. Matko Katarzyno, naucz mnie zawierzać się nieustannie Miłosierdziu Pana. Amen.

22 kwietnia

Panie, Ty przychodzisz wciąż na nowo do mojego życia pokonując w nim wszelkie ciemności, w jakie wprowadza mnie grzech. Matko Katarzyno, naucz mnie dostrzegać Jezusa w codzienności. Amen.

21 kwietnia

Jezu, Ty jesteś dawcą wszelkich darów. Proszę Cię dziś o łaskę wiary w Twoją nieskończoną Miłość do mnie. Matko Katarzyno, naucz mnie patrzeć otwartym sercem na sprawy Pana. Amen.