Panie, Ty dajesz mi sumienie, które chroni mnie przed podejmowaniem złych decyzji. Proszę, spraw, abym był wrażliwy na delikatny głos Twego Ducha, który do mnie przemawia. Matko Katarzyno, uproś mi dar rozeznania. Amen.

3 Comments

  1. Proszę o wyzdrowienie dla mnie otocz opieką mojego syna i udziel mu wszystkie potrzebne łaski.

    Proszę także o zdrowie dla mojej mamy i o szacunek zgodę i miłość w rodzinie.

    Beata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.