Panie Jezu, Ty pragniesz wciąż coraz wyżej wznosić moje serce ku Tobie. Pozwól mi dzisiaj położyć głowę na Twej piersi i doświadczyć nieba Twej Miłości. Matko Katarzyno, uproś mi otwartość serca na dary Pana. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.