1 stycznia

Jezu, dziękuję Ci dziś za Twoją Matkę, którą stworzyłeś jako najczystszą ze wszystkich niewiast. Udziel mi dziś daru takiego czystego, prostego i pokornego serca. Matko Katarzyno, naucz mnie jak rodzić Chrystusa dla innych. Amen.

31 grudnia

Panie, dziękuję Ci za to, że wśród tego wszystkiego, co odchodzi w moim życiu w przeszłość, Twoja Obecność jest fundamentem, na którym mogę budować swoje życie jak na Skale. Matko Katarzyno, uproś mi trwałe przekonanie o Bożej miłości. Amen.

30 grudnia

Panie, przepraszam Cię dziś za każde moje odstępstwo, ale przede wszystkim dziękuję za ogromny dar, jakim jest Twoje zstąpienie do otchłani mojej codzienności. Matko Katarzyno, naucz mnie trwać przy Jezusie w każdym momencie dnia. Amen.

29 grudnia

Panie, Ty dla mnie przyszedłeś na ziemię zostawiając w niebie Swoje bogactwo. Największym darem, jaki mogłeś mi ofiarować jest Twoja Miłość aż do Wcielenia. Matko Katarzyno, naucz mnie dziś dziękować za skarby, jakie otrzymuję. Amen.

28 grudnia

Panie, pomóż mi stawać się jak małe dziecko, które nie bierze zbyt wiele ze sobą na drogę, nie obmyśla trasy, ale każdy krok zawierza miłującemu Ojcu. Matko Katarzyno, naucz mnie iść wąską ścieżką. Amen.

27 grudnia

Panie Jezu, Ty pragniesz wciąż coraz wyżej wznosić moje serce ku Tobie. Pozwól mi dzisiaj położyć głowę na Twej piersi i doświadczyć nieba Twej Miłości. Matko Katarzyno, uproś mi otwartość serca na dary Pana. Amen.

26 grudnia

Panie Jezu, wzywasz mnie dziś do mądrego przebaczenia moim nieprzyjaciołom. Spraw, abym takich ich kochał, żebym całym sercem pragnął dla nich dobra – zbawienia. Matko Katarzyno, przyjdź dziś do mnie z miłością przebaczającą. Amen.

25 grudnia

Panie Jezu, Ty dla mnie zszedłeś na ziemię, stając się małym, bezbronnym Dziecięciem. Daj mi łaskę stawania w pokorze wobec tak wielkiej łaski, jaką jest oglądanie Ciebie. Matko Katarzyno, naucz mnie przeżywać tajemnicę Wcielenia całą głębią mego serca. Amen.

24 grudnia

Panie, Ty z miłości do mnie przychodzisz na ten świat, pragnąć mieszkać w moim sercu. Dziękuję Ci za ten wielki Dar, którego tak często nie doceniam. Matko Katarzyno, ucz mnie hojnego odpowiadania na miłość Jezusa. Amen.

23 grudnia

Jezu, Ty pragniesz być nie tylko gościem, ale gospodarzem mojego serca. Spraw, abym otwierał się na Twoje codzienne przychodzenie w moje sprawy. Matko Katarzyno, pomóż mi przygotować miejsce Panu w mojej duszy. Amen.