Panie Jezu, Ty dajesz mi moc Twej Miłości, aby prowadziła mnie przez każdy dzień tak jak prowadziła przez życie Twoją Matkę. Maryjo, uproś mi łaskę pokonywania lenistwa w odpowiadaniu na głos Pana. Matko Katarzyno, prowadź mnie ku woli Ojca. Amen.