1 września

Boże, daj mi codzienną świadomość tego jak bardzo ukochanym przez Ciebie dzieckiem jestem. Naucz mnie prostoty w postępowaniu i myśleniu. Matko Katarzyno, wspieraj mnie swym wstawiennictwem, abym z coraz większą ufnością przyjmował to, co mnie spotyka. Amen.

31 sierpnia

Panie Jezu, Ty dla mnie stałeś się ubogim, aby mnie ubogacić. Naucz mnie dzielić się sobą z drugim człowiekiem i z Tobą, abym nie lękał się, że coś utracę, ale z ufnością pochylił się nad niedostatkiem drugiego człowieka. Matko Katarzyno, uproś mi tak bogate w miłość serce, aby nie lękało …

30 sierpnia

Panie, spraw aby potrafił dostrzegać w sobie Twoje Oblicze, które wycisnąłeś w mym sercu pieczęcią Chrztu Świętego. Spraw, abym nie zapominał, że zawsze jestem Twoim dzieckiem. Matko Katarzyno, ucz mnie tego prostego zaufania Bogu. Amen.

29 sierpnia

Boże, oczyszczaj moje serce z wszelkich nieuporządkowanych przywiązań i daj mi łaskę panowania nad moim językiem tak skorym do mówienia źle o innych, aby odwrócić uwagę od własnej pustki. Matko Katarzyno, uproś mi łaskę pokory. Amen.

28 sierpnia

W dniu św. Augustyna pragniemy rozpocząć modlitwę z naszą Założycielką – Matką Katarzyną z Kłobucka. Zapraszamy do codziennej duchowej łączności z nami… Panie Jezu, wlej w nasze serca taką miłość do Ciebie, abyśmy potrafili dostrzec Twoją obecność w każdej chwili dnia i rozdawać ją drugiemu człowiekowi, którego dziś postawisz na …